Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Thước cặp cơ Mitutoyo 160-155

Thước cặp cơ Mitutoyo160-153

Thước cặp cơ Mitutoyo160-153

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-119

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-118

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-312

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-115

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-115

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-114

Thước cặp cơ Mitutoyo 530-104

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Thước cặp đo sâu Mitutoyo 571-211-20

Thước cặp đo đọ sâu Mitutoyo 527-112

Thước cặp đo độ sâu Mitutoyo 527-121